Som kommende lærer føler jeg at det er min plikt å delta debatten angående skolen i dag. Jeg har ikke lang utdannelse, og ser ikke på meg selv som unormalt smart. Jeg skal heller ikke påstå at politikere er dumme – noe som jeg har tatt meg selv i å si litt for mange ganger.

 

Noe av det jeg ser på som et problem, er den usannsynlige mengden med tid ungene tilbringer på skolen i dag. Ikke nok med at de skal begynne på skolen før de knapt vet hva en banan er, men når jeg ser unger som blir kjørt på SFO kl. 07.00 og ikke blir hentet før ti timer etterpå, blir jeg direkte sint. Her er det snakk om at unger tvinges på skolen i en tidsperiode som er to og en halv time lenger enn arbeidsmiljøloven tillater oss voksne å tilbringe på jobb. Hvis noen kan påstå at dette er sun, og begrunne det med en god forklaring, så skal jeg klippe av meg stortåa.

 

Tilpasset opplæring. Vi hører mye om dette. Ungene har krav på tilpasset opplæring, basert på sine behov. Alle skal få lov å mestre, alle skal ha noe å strekke seg etter og alt skal være "tajma og tilrettelagt". Ideen er genial, for all del. Hva hadde ikke vært bedre enn at dette faktisk var gjennomførbart? En lærer som er alene med 30 elever har ikke sjans til å nærme seg dette. Ikke sjans.

 

Jeg reagerer også på at kateteret, tavla og disiplin har blitt negativt ladet i de seneste årene. "Kateteret er gammeldags, og skaper et unødvendig sjefsbilde av læreren." Så? Skal ikke læreren være sjef? Klasseleder? Nei, det heter jo kontaktlærer nå. Leder blir for sterkt. Ordet disipling er også ganske negativt ladet for tiden. Nesten som om folk forbinder disiplinerte elever med militæret, Al-Qaida og Hitlers Nazi-armé. Man kommer ikke helskinnet gjennom livet hvis man blir "dullet" med fra alle hold. Tavla. Tavla? Ja, det grønne rektanglet som henger bak der kateteret sto før i tiden. "Tavleundervisning" er også negativt ladet, som om det ikke er godt nok i dagens teknologiske samfunn. Hva er så himla galt med denne tavla, når vi vet at majoriteten av verdens befolkning lærer best visuelt? 

 

Så til slutt en liten "fillesak" fra lærerhøgskolne. Der jeg går, tar vi først to hovedår der vi går gjennom pedagogikk, norsk, matematikk og KRL. Etterpå velger vi fag, årsenheter eller halvårs. Mange av disse årsenhetene og halvårsenhetene består av skole to dager i uken. F.eks. Tirsdag og onsdag. Hvis et annet fag faller på mandag og fredag, får du likevel ikke lov å ta to fag på en gang. Likevel er det snakk om å øke lærerhøgskolen fra 4 til 5 år. Snakk om effektivisering av tiden.

 

Takk for meg

- Frustrert! 

Tips oss hvis dette innlegget er upassende